Търговската гимназия

Адрес: Свищов, ул. "Димитър Хадживасилев" 11

Работно време: понеделник-неделя: по заявка

Телефон:

ТЪРГОВСКАТА ГИМНАЗИЯ

Сградата е създадена в резултат на дарените от Димитър Хадживасилев 240 хил. златни лева за построяване на гимназия в Свищов. На 6 септември 1883 година, по предложение на министъра на народното просвещение, княз Александър I подписва указ за създаване на държавно търговско училище в Свищов. През 1891 година се обявява конкурс за изработване на архитектурен план за новото училище, спечелен от известния архитект Петър Паул Бранг. Основният камък на сградата е положен на 1 септември 1892 година. Строежът е завършен през 1895 година. Изградената сграда на Търговската гимназия е изключително модерна и красива. Доминиращ акцент във външния й изглед е нейният бароков купол с фигурата на устремения Хермес. Фасадата е богато украсена от орнаменти, колони и арки. Гимназията впечатлява и с неповторим интериор, дело на австрийски художници. В нея заработва първото парно отопление на Балканския полуостров. Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ е не само архитектурен символ на Свищов, но и достойно олицетворение на качественото образование у нас.

 

HIGH SCHOOL OF COMMERCE

The building was created thanks to the donation made by Dimitar Hadzhivasilev amounting to 240 thousand golden levs – given for the construction of high school in Svishtov. On 6 September 1883, by proposal of the minister of national enlightenment, Knyaz Alexander I signed a decree for creation of a state school of commerce в Svishtov. In 1891, a competition was launched for the architectural design of the new school, and it was won by the notable architect Peter Paul Brang. The building’s foundation stone was laid on 1 September 1892. The school’s constructed completed in 1895. The building of High school of commerce looked extremely modern and beautiful. Dominating accent of its outlook was its Baroque dome and the Flying Mercury/Hermes Statue. The facade is lavishly decorated by ornaments, columns and arches. The high school also impresses with its unique interior, made by Austrian artists. The building has also been provided with the first local heating system on the Balkan Peninsula. State high school of commerce „Dimitar Hadzhivasilev“ is not only architectural symbol of Svishtov, but a befitting personification of the quality education in our country.

Всички права запазени © ТИЦ Свищов 2019