Свищовската академия

Адрес: Свищов, ул. "Емануил Чакъров" 2

Работно време: понеделник-неделя: по заявка

Телефон:

СВИЩОВСКАТА АКАДЕМИЯ

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ е висшето търговско учебно заведение в Свищов и е един от символите му. Създава се с даренията на Димитър Ценов на стойност 5 млн. златни лева. Дарението  е второто по големина за българското образование, след това на братята Евлоги и Христо Георгиеви. Идейният проект на сградата на ректората е дело на един от най-изтъкнатите български архитекти Иван Васильов.

ACADEMY OF ECONOMICS

Dimitar А. Tsenov Academy of Economics is higher commercial school in Svishtov and one of its symbols. It was built using the donation of Dimitar Tsenov, which amounted to 5 mil. Golden levs. This donation is second in size, given for the education in Bulgaria, outranked only by the one of the brothers Evlogi and Hristo Georgievi. The concept design of the rector’s office building was created by one of the most eminent Bulgarian architects – Ivan Vasilyov.

Всички права запазени © ТИЦ Свищов 2019