Светиниколското училище

Адрес: Свищов, ул. "Тодор Хрулев" 2

Работно време: Посещения по предварителна заявка

Телефон: 0631 60467, 0631 60452

СВЕТИНИКОЛСКОТО УЧИЛИЩЕ

Постройката се намира в западната част на Свищов. Създадено е през 1846 г. от известния възрожденец и педагог Христаки Павлович, който с помощта на местната общност и дарители построява голямото едноетажно здание, запазено в оригиналния си вид до наши дни.

Идеята на Павлович е в училището да преподават учители, а не свещеници, както е било дотогава, и да се учи по учебници. Учителите са подготвяни лично от Христаки Павлович или от други училища, а учебниците, писани пак от него и от Емануил Васкидович, се отпечатват във Виена. Самият Павлович преподава само 2 години в Светиниколското училище, тъй като през 1848 г. умира по време на чумната епидемия. След неговата смърт, ръководител на училището става възрожденецът революционер Тодор Хрулев. Той учителства до 1864 г., след което е заточен в Диарбекир, където година по-късно умира.

В училището се обучават деца от различни възрасти по взаимоучителната метода – на първия ред сядат тези, които не умеят да четат и пишат, след това се подреждат по-знаещите, а на третия ред са най-напредналите, като всеки ред помага на предходния.

В първата степен децата се учат да четат и пишат, а в по-висшата се преподава граматика, аритметика, българска история, риторика и логика на български език. Подготвя се почвата за утвърждаване на аритметиката като основен предмет и се отваря вратата за по-сложни учебници от чужди автори.

В това училище се образоват много от бъдещите строители и държавници на нова България – Петко Славейков, Драган Цанков, Николай Катранов и много други.

 

УЧИЛИЩЕТО ДНЕС

След 20-годишно функциониране и след смъртта на Тодор Хрулев училището престава да съществува и през годините многократно променя своето предназначение. Известно е, че през годините 1892, 1900 и 1911 сградата отново е функционирала като училище.

През 1973 г. Светиниколското училище е включено в Списъка на паметниците на културата с категория „национално значение“ на територията на област Велико Търново и е част от 50-те малко познати туристически дестинации в България.

През 2010 г. училището е реставрирано. Оттогава в комплекса се реализират различни образователни инициативи, организират се концерти, тържества, изложби и литературни четения. Тук действа клас по керамика и приложни изкуства.

Светиниколското училище е исторически обект, който не само пази духа на Възраждането, но и със своето значимо присъствие в съвременното културно битие на Свищов продължава дълголетния си живот.

Всички права запазени © ТИЦ Свищов 2019