Сладкаровата къща

Адрес: Свищов, ул. Георги Владикин 14

Работно време: понеделник- петък 08.30-12.00 и 12.30 - 17.00 ч.

Телефон: 0631 60467; 0631 60452

СЛАДКАРОВАТА КЪЩА

Постройката е известна като „Къщата на Ганю Сладкаров“ или като „Къщата на соларите“. Нейните собственици са били Николай и Коста Станчови. В къщата е живял видният търговец Танаси Камарашина, който има голям принос за развитието на търговията в Свищов. Според някои сведения голямата каменна постройка е използвана за административни цели, за службите на Гръцкото консулство. Тук се е помещавало и турско съдилище. Сладкаровата къща, както още е известна днес, е от типа на планинските арбанашки къщи. Тя е непристъпна откъм улицата и е по-раздвижена откъм дворовото пространство. На първия етаж са стопанските и избените помещения, а на горния - стаите за живеене. Фасадата е изградена от неизмазана каменна зидария без декоративни елементи. От 1982 г. Сладкаровата къща е пригодена за нуждите на Исторически музей – Свищов. Днес в сградата е разположена етнографска експозиция, разкриваща народния бит и култура на Свищовския регион.

 

SLADKAROV HOUSE

The building was known as the „House of Ganyu Sladkarov“ or as the „House of solars“. Its owners were Nikolay and Kosta Stanchovi. The house was the residence of the notable merchant Tanasi Kamarashina, whose contribution to the development of the commerce in Svishtov is considerable. According to some resources the large stone building was used for administrative purposes, i.e. for the services of the Greek consulate. At some point it used to house a Turkish court, as well. Sladkarov house, as it’s also known today, belongs to the type of mountainous Arbanasi houses. It is impregnable from the street and more varied from the courtyard space. The ground floor houses the business and cellar rooms, while the top floor comprises the residential rooms. The façade construction consists of unplastered stonework without decorative elements. Since 1982 Sladkarov house was converted for the need of Svishtov Historical Museum. Today the building is the home of an ethnographic exposition, revealing the customs and culture of people from Svishtov region.

Всички права запазени © ТИЦ Свищов 2019