Събития

ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ” – 2023

Място: Свищов
От 10,00 ч. ч. на 04.07.2023

ОБЩИНА СВИЩОВ

О Б Я В Я В А

ТРАДИЦИОННИЯ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ” – 2023

ЗА АВТОРИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА

Всеки автор има право да участва само с едно непубликувано авторско стихотворение, изпратено в 5 (пет) екземпляра в печатен вид – на машина или на компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Конкурсът е анонимен. Стихотворението се придружава от лични данни на участника, запечатани в плик: трите имена, адрес и телефон за връзка.

Ще бъдат присъдени:

- Наградата за поезия „Николай Искъров” – 300 лева;

- Първа награда – 200 лева;

- Втора награда – 150 лева;

- Трета награда – 100 лева;

- Две поощрителни награди – по 50 лева.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 24 септември 2023 година от 10.30 ч. в камерната зала на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856”.

Краен срок за получаване на творбите:

1 септември 2023 година

Адрес за изпращане на творбите:

5250 гр. Свищов, обл. В. Търново,

ул. „Д. Г. Анев” № 4 А, Община Свищов „Култура”, за конкурса

Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов:

www.svishtov.bg и на facebook: Култура Община Свищов

Творбите, участвали в конкурса, остават в архива на Община Свищов.

Телефон за връзка и за повече информация:

0631/ 6 43 51 – главен експерт „Култура“

Организаторите си запазват правото на промени в случай на непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на първоначално обявените условия.

Всички права запазени © ТИЦ Свищов 2022