Първото читалище в България

Адрес: Свищов, ул. "Димитър Хадживасилев" 2, ПБНЧ

Работно време: понеделник-петък 09.00-17.00 ч.

Телефон:

ПЪРВОТО ЧИТАЛИЩЕ В БЪЛГАРИЯ

Рождената дата на първото читалище у нас е 30 януари 1856 година. Мястото, където се учредява, е домът на Димитър Начович в Свищов. Години по-късно, след направения дарителски акт на Кирил Д. Аврамов (22 март 1904 г.), става възможно построяването на читалищната сграда. Но дарените 200 хил. златни лева се оказват недостатъчни, за да се реализира внушителният проект на известния архитект Петър Паул Бранг, и читалищните настоятели възлагат изготвянето на нов архитектурен план на едни от най-известните по това време български архитекти – Георги Фингов и Киро Маричков. Двамата са автори на някои от най-красивите сгради на София, а с проекта на читалището в стил „сецесион“ оставят трайна следа и в архитектурния облик на Свищов. На 20 май 1906 година строителството се възлага на предприемача Васил Гюдеров от Свищов. Сградата е завършена през 1908 година и на 14 септември е открита официално. Изградената преди повече от столетие стилна и романтична сграда на Първото българско читалище е сред архитектурните забележителности на Свищов и е символ на духовното израстване на българите.

 

THE FIRST COMMUNITY CENTRE IN BULGARIA

The birthdate of the first community centre in our country is 30 January 1856. The location it was found is the home of Dimitar Nachovich in Svishtov. Years later, using the donation made by Kiril D. Avramov (22 March 1904), construction of the community centre building was possible. Yet, his donation of 200 thousand golden levs proved to be insufficient to accomplish the imposing project of the notable architect Peter Paul Brang, and the community centre trustees assign preparation of a new architectural plan to some of the most renowned Bulgarian architects of that time – Georgi Fingov and Kiro Marichkov. Both of them are authors of some of the most beautiful buildings of Sofia, and their project of the community centre in Secession Style left a lasting mark in the architectural outlook of Svishtov. On 20 May 1906 the construction works were assigned to the entrepreneur Vasil Gyuderov of Svishtov. The building was completed in 1908 and on 14 September it was officially inaugurated. This romantic style building of the first Bulgarian community centre built more than a century ago is still among the architectural landmarks of Svishtov and it is a symbol of the spiritual growth of Bulgarians.

Всички права запазени © ТИЦ Свищов 2019