Паметника на Алеко

Адрес: Свищов, ул. "Димитър Хадживасилев" 8, паметник на Алеко Константинов

Работно време:

Телефон:

ПАМЕТНИК НА АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

След убийството на Алеко Константинов, в родния му град през 1897 г. се учредява комитет за издигане на негов паметник. Започва набиране на средства за изграждането му. В дарителската кампания се включват граждани и институции както от Свищов, така и от други градове. През 1910 г. е обявен конкурс за изработването на бюст-паметник на Алеко. От представените седем макета комисията избира предложението на скулптора Жеко Спиридонов. Паметникът е открит тържествено на 9 октомври 1911 г.

Алеко Константинов е виден български писател, публицист, общественик, пътешественик, критик и съдник на своето време. Роден е в Свищов на 13 януари 1863 г. Образование получава в Свищов, Габрово и Русия. По време на Руско-турската война е писар заедно с Иван Вазов в канцеларията на първата губерния у нас – Свищовската. Работи в София като прокурор и съдия. Пътешества до Париж, Прага и Чикаго. Считан е за основоположник на организираното туристическо движение у нас. Убит е по погрешка на 11 май 1897 г. край Пещера. Алеко Константинов е автор на произведенията „Бай Ганьо“, „До Чикаго и назад“, „Пази, боже, сляпо да прогледа“, „Разни хора, разни идеали“, „Страст“ и др.

 

ALEKO KONSTANTINOV MONUMENT

After the murder of Aleko Konstantinov, a committee to erect a monument of him was set up in his home town in 1897. Fund-raising campaign for its construction was launched. Citizens and institutions from both Svishtov, and from other towns took part in the donation campaign. A competition for creation of the bust-monument of Aleko was announced in 1910. Out of the seven models presented the commission selected the proposal of the sculptor Zheko Spiridonov. The monument was officially opened on 9 October 1911.

Aleko Konstantinov is an eminent Bulgarian writer, publicist, social figure, traveller, critic and arbiter of its time. He was born in Svishtov on 13 January 1863. He received his education in Svishtov, Gabrovo and Russia. During the Russian-Turkish War he worked as clerk together with Ivan Vazov in the office of the first province in the country – Svishtov province. He worked in Sofia as prosecutor and judge. He travelled to Paris, Prague and Chicago. He is considered the founder of the organised tourist movement in our country. He was killed by mistake on 11 May 1897 near Peshtera. Aleko Konstantinov is the author of many works „Bay Ganyo“, „To Chicago and back“, „God forbid that a blind man should see“, „Different people, different ideals“, „Passion“ and others.

Всички права запазени © ТИЦ Свищов 2019