Събития

КОНКУРС ЗА ДОМАШНО ЧЕРВЕНО ВИНО – 2023

Място: Свищов
От 10,00 ч. ч. на 04.07.2023

ОБЩИНА СВИЩОВ

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ДОМАШНО ЧЕРВЕНО ВИНО – 2023

УСЛОВИЯ:

Желаещите да участват представят свой асортимент от червено вино;

Виното да е в бутилка от 750 ml;

На етикет върху бутилката да са изписани трите имена на участника, адрес и телефон.

СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВИНОТО:

До 12.00 ч. на 22.09.2023 г. (петък) в Община Свищов „Култура“ на адрес: ул. „Димитър Анев“ №4 А (сградата до Социални дейности – Свищов, бившето Общинско радио).

НАГРАЖДАВАНЕ:

Първите трима в класирането ще получат награди.

Отчитането на резултатите от конкурса и награждаването ще се извърши на 24.09.2023 г. (неделя).

Имената на наградените ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов: www.svishtov.bg и на facebook: Култура Община Свищов.

Телефон за връзка и за повече информация:

0631/ 6 43 51 – главен експерт „Култура“

Организаторите си запазват правото на промени в случай на непредвидени обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на първоначално обявените условия.

Всички права запазени © ТИЦ Свищов 2022