Катедрален храм "Св. Троица"

Адрес: Свищов, ул. "Христо Павлович", храм "Св. Троица"

Работно време: понеделник-неделя: вход свободен

Телефон:

ХРАМ „СВ. ТРОИЦА“

Сградата се счита за един от образците на църковната архитектура от Късното Възраждане. На 4 април 1865 година е положен основният камък на Съборната църква в Свищов. Строителството е възложено на най-известния по това време майстор – Никола Фичев (Колю Фичето). Строежът продължава 30 месеца. Храмът се освещава на 15 октомври 1867 г. Поради недостиг на средства, камбанарията е довършена от майстор Генчо Новаков почти 20 години по-късно. Шестте камбани са дар от руския император Александър II. Храмът впечатлява с внушителните си размери и форми. Особен интерес представляват двете въртящи се колони на входа му. Силно въздействащ е и иконостасът. Той е дело на майстор Антон Пешов. Иконите са нарисувани от видния свищовец Николай Павлович – бележит художник.  Северно от храма е гробът на проф. Георги Атанасович – изтъкнат учен и първи министър на народното просвещение, роден в Свищов през 1821 г. По време на земетресението от 1977 г. храмът претърпява тежки разрушения. Възстановяването му продължава няколко десетилетия. Днес сградата е сред най-ярките архитектурни символи на Свищов и е паметник на културата от национално значение.

 

HOLY TRINITY TEMPLE

The building is regarded as one of the models of church architecture from the Late National Revival. The foundation stone of the cathedral church in Svishtov was laid on 4 April 1865. Construction was assigned to the most renowned master builder of the time – Nikola Fichev (Kolyo Ficheto). Construction works continued for 30 months. The temple was inaugurated on 15 October 1867. For lack of funds, the belfry was finished almost 20 years later by master-builder Gancho Novakov. The six bells were a gift from the Russian Emperor Alexander II. The temple is noted for its imposing dimensions and shapes. The two rotating columns at its entrance are particularly interesting. Its iconostasis is also particularly effective. It has been made by master Anton Peshov. Icons were painted by the eminent Svishtov citizen Nikolay Pavlovich – a distinguished painter.  North of the temple is the grave of Prof. Georgi Atanasovich – an outstanding scientist and first minister of national enlightenment, born in Svishtov in 1821. During the 1977 earthquake the temple suffered severe damage. Its restoration continued for several decades. Today, the building is among the most notable architectural symbols of Svishtov and it is a monument of culture of national importance.

Всички права запазени © ТИЦ Свищов 2022