Къща музей "Алеко Константинов"

Адрес: Свищов, ул. "Клокотница" 6

Работно време: понеделник-петък 08.30-12.00 ч. и 12.30-17.00ч.; събота,неделя, празнични дни:09.00-16.00 ч.

Телефон: 0631 60467, 0631 60452

КЪЩА МУЗЕЙ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“

Къща музей „Алеко Константинов“ е в списъка със 100-те национални туристически обекта на България. Родният дом на Алеко Константинов е построен от баща му Иваница Хаджиконстантинов през 1861 година. Сградата е образец на богатите частни домове по това време – разгъната на два етажа, просторна, с широк двор и впечатляваща гледка към река Дунав. По време на Руско-турската война император Александър II отсяда в Алековия дом. След Освобождението в къщата се помещава канцеларията на първата губерния у нас – Свищовската. В нея Алеко е писар заедно с Иван Вазов. Още приживе писателят подарява къщата на общинската управа за културни цели. През 1926 г. тя е превърната в музей, а от 1979 г. - в мемориален музей. Интериорът пресъздава подредбата на богата търговска къща от втората половина на XIX в. Оригиналната виенска мебел и предметите на бита от онова време неусетно пренасят посетителя на музея в атмосферата на предосвобожденската епоха. Чрез снимки, книги, писма и лични вещи са показани човешките, творческите и обществените стремления на Щастливеца. Тук се пази сърцето му, което спира да бие на 11 май 1897 г., след като Алеко е убит по погрешка.

 

HOUSE-MUSEUM OF ALEKO KONSTANTINOV

The house-museum of Aleko Konstantinov is in the list of the 100 tourist sites of Bulgaria.  Aleko Konstantinov’s own home was built by his father Ivanitsa Hadzhikonstantinov in 1861. The building is a model of the luxurious houses of that time – on two floors, roomy, with a spacious yard and splendid view of the Danube.  During The Russo-Turkish War Emperor Alexander II stayed at Aleko’s house. After the Liberation in the building was housed the office of the first province in our country – Svishtov. There Aleko was a clerk along with Ivan Vazov. While the writer was still alive, he granted his house to the municipality of Svishtov to be used for the cultural needs of the town. In 1926 the house became a museum and since 1979 it has been a memorial one.  The interior re-creates the authenticity of a luxurious trade house from the second half of the 19th century. Original Viennese furniture and objects of that time’s life imperceptibly take the visitors of the museum back to the atmosphere of the pre-liberation epoch. Photos, books, letters and personal belongings show the human, creative and social aspirations of Shtastlivetsa. Here is preserved his heart which stopped beating on 11th May 1897 when Aleko was killed by mistake.

Всички права запазени © ТИЦ Свищов 2019