Храм "Св. Преображение"

Адрес: Свищов, ул. "Д. Е. Шишманов", Храм "Св. Преображение"

Работно време: понеделник-неделя: вход свободен

Телефон:

ХРАМ „СВ. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ“

На това място преди Освобождението е бил центърът на Свищов. Намиращата се тук църква била малка и вкопана в земята. Строежът на новия храм – голяма за времето си постройка, започнал през 1835 г. и е завършeн през 1836 г. Първоначално църквата не е имала камбанария и купол. Първата камбана е окачена през 1857 г., а първата камбанария е била отделна постройка, която е разрушена. Днешната камбанария пред входа на храма е от 1936 г., когато са чествани 100 години от построяването на църквата. Поставената камбана е дарена от Георги Високов – виден свищовски търговец. Това, което прави храма особено забележителен, е неговият иконостас. Счита се, че дърворезбата е дело на майстор Денчо от Трявна. Забележителни са и дванадесетте ковани икони, дело на Куюмджи Стоян. В храм „Св. Преображение“ запява за първи път Първият български хор на Янко Мустаков. От 2010 г. до 2019 г. църквата е затворена заради конструктивни нарушения и опасност от срутване. Отваря отново врати след извършен значителен ремонт по постройката и реставраторски дейности по иконостаса, който е художествен паметник на културата от национално значение.

 

HOLY TRANSFIGURATION TEMPLE

Before the Liberation, the central square of Svishtov was located at that place. The church existent at that time was small and partly underground. The construction of the new temple – a substantial for its time building, began in 1835 and was completed in 1836. Initially, the church had no belfry and dome. The first bell was hung in 1857, and the first belfry used to be a separate structure, which has later been demolished. Present-day belfry in front of the temple’s entrance dates back from 1936, when 100 years since the church construction was celebrated. The bell installed was a gift from Georgi Visokov – an eminent Svishtov merchant. What makes this temple particularly important is its iconostasis. It is believed that the wood-carving was done by the master carver Dencho of Tryavna. Another remarkable feature is the twelve icons with wrought iron frames, made by Kuyumdzhi Stoyan. The First Bulgarian choir conducted by Yanko Mustakov performed for the first time in the Holy Transfiguration Temple. Between 2010 and 2019 the church remained closed due to structural damage and collapsing hazard. It opened its doors after the considerable renovation of the structure and restoration works on the iconostasis, which is artistic monument of culture of national importance.

Всички права запазени © ТИЦ Свищов 2019