Храм "Св. Димитър"

Адрес: Свищов, Калето, храм "Св. Димитър"

Работно време:

Телефон:

ХРАМ „СВ. ДИМИТЪР“

Храмът е най-старият и напълно запазен архитектурен паметник от края на XV или началото на XVI век. Посветен е на Св. Димитрий Солунски. Намира се на западния склон в границите на някогашната средновековна крепост на града. Преддверието и камбанарията са от по-ново време, около 1893 г. В храма се съхранява дървен кръст с рядка художествена резбарска изработка. Върху сребърната му дръжка се чете надпис на черковнославянски език, в който е посочено името на Йоан Матей - влашки войвода и годината 1642. Иконите са изписани през 1879 г. от Захария Цанюв от Трявна. В църковния двор се намирало килийно училище, чиито останки се виждат и днес. През 2004 г. храмът е обновен и ремонтиран с даренията на Дора Недялкова.

 

ST. DIMITAR CHURCH

The temple is the oldest and most fully preserved architectural monument from the end of XV or the beginning of XVI century. It is dedicated to St. Dimitriy Solunski (St. Dimitar of Thessaloniki). It is situated on the western slope, within the boundaries of the former Medieval fortress of the town. The narthex and the belfry were more recently constructed – around 1893. The temple stores a wooden cross with unique artistic wood-carving. On its silver-clad handle there is an inscription in Church-Slavonic language, which mentions the name of Yoan Matey – a Wallachian voivode (leader) and the year 1642. Icons were painted in 1879 by Zahariya Tsanyuv of Tryavna. The church courtyard was home of a small school, with its remains still visible today. In 2004 the temple was renovated and refurbished thanks to the donations of Dora Nedyalkova.

Всички права запазени © ТИЦ Свищов 2019