Мемориалиен парк "Паметниците"

Адрес: парк "Паметниците"

Работно време: сряда-неделя 09.00-17.00 ч.

Телефон: 0631 60467, 0631 60452

МЕМОРИАЛЕН ПАРК „ПАМЕТНИЦИТЕ“

През нощта на 26 срещу 27 юни 1877 г. от брега на Дунав, край Свищов започва легендарната епопея за Освобождението на България. Около два часа през нощта, Руската Дунавска армия под ръководството на генерал-майор Михаил Драгомиров форсират реката. Първа дебаркира ротата на щабс капитан Александър Фок. Боевете са ръкопашни и много ожесточени. Следобед на 27 юни 1877 г. стрелковата бригада на генерал Петрушевски влиза в Свищов. Този ден е радостен и неповторим за жителите на града.

Десантът на реката е проведен блестящо и е с огромно значение за хода на войната. Успехът на тази операция остава като класически образец във военната история на света, осъществена с цената на 812 свидни жертви.

Градът на първото светско училище, на първото читалище, на плеяда от бележити и светли личности- просветители, революционери, общественици, става и първия освободен град.

Парк „Паметниците“ се намира на около 3 км. източно от Свищов, до римския военен лагер Нове. Тук, при устието на река Текирдере, се водят първите военни действия за свободата на България. В парка има десетки паметници посветени на всичките 812 души, загинали в нощта на 26 срещу 27 юни 1877 г. Идеята за увековечаване на героите от Руско-турската война се заражда още в хода на военните действия. През 1878 г., по поръчка на руското правителство в местността са издигнати седем обелиска, изработени в мраморните работилници на Одеса. Паметникът на Александър II е издигнат през 1881 г. на няколкостотин метра източно от Братската могила.

През 1986 г. е открит нов паметник посветен на 100 години от преминаването на руските войски. Паметникът е висок 24 м. и представлява арка оформена от две вдигнати ръце. Във вътрешната страна на арката е изсечена композиция от руски войни в цял ръст и бойно снаряжение. В парка има още десетки паметни знаци на руски генерали и войни, сражавали се за Освобождението на Свищов.

През 1969 г. местността „Паметниците“ е обявена за исторически резерват. През 1977 г. е открита специална музейна сграда. Експозицията е богато илюстрирана с фотоси, графики, репродукции от руски художници, и оръжия от войната.

 

PAMETNITSITE (THE MONUMENTS) MEMORIAL PARK

The legendary epopee of Bulgaria’s Liberation began in the night of 26 to 27 June 1877 from the bank of the Danube River near Svishtov. Around 2 a.m., the Russian Danube Army lead by major general Mihail Dragomirov forced crossing of the river. In the afternoon of 27 June 1877 the rifle division of general Petrushevski entered Svishtov. For the inhabitants of the town that day was remembered as day of joy and like no other.

The forced crossing of the river was outstandingly conducted and rendered an immense impact on the course of the war. The success of this operation remained as classical example in the military history of the world, but was paid by the lives of 812 soldiers.

The town of the first secular school, of the first community centre, of the pleiad of notable and eminent persons - enlighteners, revolutionaries, and public figures, became also the first liberated town.

Pametnitsite memorial park is situated around 3 km east of Svishtov, nearby the Roman military camp Nove. The first military actions for the Liberty of Bulgaria were fought here. Tens of monuments in the park were dedicated to the 812 soldier who lost their lives here. In 1878, seven obelisks commissioned by the Russian Government and made in marble workshops of Odessa were installed in the locality. The monument of Alexander II was erected in 1881 several hundred meters east of the Common grave. New monument was opened in 1986 to honour the 100th anniversary of the crossing of the Russian troops. The monument is 24 m tall and it represents an arch shaped by two hands lifted in the air. The inner side of the arch is decorated by a bas-relief of full-length, fully accoutred Russian soldiers.

In 1969 Pametnitsite area was declared a Historical reserve. Dedicated museum building was opened in 1977. Its exposition is richly illustrated by abundant photographs, graphics, reproductions of Russian artists and weapons from the war.

Всички права запазени © ТИЦ Свищов 2019